Artikel in KAS Magazine over Innovatiepact

Artikel in KAS Magazine over Innovatiepact

Onlangs werd het Innovatiepact van de Greenport ondertekend. Doel is een versnelling van de innovatie in het regionale tuinbouwcluster. Vaktijdschrift KAS Magazine besteedt in het aprilnummer aandacht aan dit Innovatiepact. Lees de pdf van het artikel over het...